"ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาที่จะตายแต่อย่างใด"

ไมโครอวัยวะเพศชาย

ดุก-ซู จาง

·
คุณสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่และเติบโตจากการเดิมพันและความตื่นเต้น
·
ใช้วิธีการและวิธีการใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
·
การคิดนานและหนักหน่วงไม่ใช่เรื่องของคุณ
·
คุณไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นคิดและทำสิ่งที่คุณพอใจ
·
คุณเป็นนักแม่นปืน ไม่มีลูกโค้ง
·
คุณเก่งในการหยิบจับประเด็นทางสังคม และอ่านการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือจิตใจของผู้คนได้ดี
·
คุณเป็นคนเป็นกลางและใจกว้างมาก
·
คุณไม่ชอบสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือทางอารมณ์