"พวกคุณทุกคนหยุดสิ่งนี้ ฉัน.. ฉัน.. ฉันกลัว"

ตอนนั้นฉันมักจะชนะ

อิลนัม

·
คุณชอบที่จะดื่มด่ำกับความคิดและจินตนาการของคุณเอง
·
คุณเจาะลึกความสนใจของคุณ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่นานเกินไป
·
คุณให้ความสำคัญกับการเติบโตภายในเหนือสิ่งอื่นใด
·
คุณหวงแหนเวลาของตัวเอง แต่คุณไม่ชอบความเหงา
·
คุณมีศรัทธาและค่านิยมที่แน่วแน่
·
คุณเป็นคนประหม่ามาก และไม่รับมือกับคำวิจารณ์ได้ดี
·
คุณมักจะไม่เริ่มการสนทนากับคนแปลกหน้า แต่เมื่อคุณเริ่มบทสนทนาแล้ว จะไม่มีอะไรหยุดคุณได้
·
อารมณ์แปรปรวนของคุณค่อนข้างสูง