"Tôi muốn mở viên bi của bạn, thưa ngài."

Một tâm hồn trong sáng, nhưng là một người đàn ông mạnh mẽ.

Nhưng

·
Bạn là người của mọi người. Bạn là người quan tâm, tốt bụng và tình cảm.
·
Bạn chân thành, có trách nhiệm và kiên nhẫn.
·
Bạn thường nghe nói rằng bạn là người từ thiện, áp đảo chính xác và trong sáng.
·
Bạn rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của mọi người và mọi người tin tưởng bạn vì lý do đó.
·
Bạn luôn nghĩ theo quan điểm của người khác, nhưng thường bị tổn thương vì lý do tương tự.
·
Bạn đóng vai một người kiến tạo hòa bình trong một nhóm.
·
Bạn nhạy cảm với những lời chỉ trích. Bạn thực hành những gì bạn giảng.
·
Bạn chìm sâu trong một mối quan hệ, và chỉ cam kết với một người và một người.