"Tôi không có ý định chết bất cứ điều gì."

Dương vật siêu nhỏ

Duk-Soo, Jang

·
Bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, thỏa sức với những trò cá cược và cảm giác mạnh.
·
Bất kỳ phương tiện và phương pháp nào được sử dụng để đạt được (các) mục tiêu của bạn.
·
Suy nghĩ lâu và khó không phải là việc của bạn.
·
Bạn không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và làm bất cứ điều gì khiến bạn hài lòng.
·
Bạn là một tay súng thẳng. Không có đường cong.
·
Bạn giỏi nắm bắt các câu hỏi xã hội, và giỏi đọc sự thay đổi trong cảm xúc hoặc trái tim của mọi người.
·
Bạn là người không thiên vị và rất cởi mở.
·
Bạn không thích những thứ trừu tượng hoặc cảm tính.