"Một người đàn ông vừa chết! Điều này không thể xảy ra!"

Người sôi nổi nhưng tọc mạch.

Ki-hoon

·
Bạn làm bừng sáng môi trường xung quanh bằng tính cách sôi nổi, tràn đầy năng lượng của mình.
·
Mặt poker của bạn không tồn tại và bạn thật tệ khi nói dối.
·
Mọi người cho bạn biết bạn là một người biết lắng nghe như thế nào.
·
Bạn không thể dễ dàng kết thúc một mối quan hệ bởi vì bạn là người rất giàu tình cảm.
·
Bạn hơi tọc mạch, đôi khi dễ xúc động và đưa ra những quyết định tự phát.
·
Một khi bạn đặt mắt vào một mục tiêu, bạn quyết tâm thực hiện nó bằng mọi giá.
·
Bạn có xu hướng trì hoãn một quyết định do suy nghĩ quá nhiều khi thời điểm quan trọng đến.