"Phản bội tôi và bạn sẽ chết."

Giỏi mọi thứ ngoại trừ những việc cô ấy không thể làm

Mi-Nyeo, Han

·
Bạn không tha thứ cho những người phản bội bạn.
·
Bạn là người tự phát, đam mê và tò mò.
·
Bạn là người nói nhiều, và thường nghe nói rằng bạn là người to hơn một chút.
·
Bạn không thể chịu được sự im lặng trong bối cảnh nhóm.
·
Ở một mình thật nhàm chán nên bạn không ngừng làm việc gì đó.
·
Bạn không đánh xung quanh bụi cây.
·
Bạn thường chấp nhận rủi ro để có lợi cho mình.
·
Bạn cần phải làm bất cứ điều gì bạn muốn làm, nếu không nó sẽ ám ảnh bạn cho đến khi bạn làm.